Adatvédelem

ADATKEZELÉSI GDPR NYILATKOZAT

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Fábsics Vendégház – Hévíz magánszálláshely szolgáltató, mint tulajdonosok ½ arányban FÁBSICS KÁLMÁN és FÁBSICSNÉ NAGY ERIKA

Székhely és cím: 8380 Hévíz, Dr. Babocsay utca 32.
– továbbiakban, tulajdonos, üzemeltető, szolgáltató, adatkezelő

– mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint a jogi aktusban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://fabsits.hu/adatvedelem/ címen. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztatót bármikor a megváltoztatására.

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő és Szolgáltató,

– elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

– a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

– az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

– a szálláshely szolgáltató weboldalának használata, a szállás megrendelése a szolgáltatások ellenértékének a megfizetése, ajánlatkérés, bejelentőlap kitöltése, kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete GDPR 13. és 14. cikke alapján.

Az adatkezelési tájékoztató összhangban van a hatályos jogszabályokkal.

 1. Magyarország alaptörvénykönyve Szabadság és felelősség VI. cikk,
 2. Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete, valamint a 95/46/EK rendelet
 3. Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv.
 4. Polgári törvénykönyv 2013.évi V. tv
 5. Fogyasztóvédelem 1997.évi CLV. Tv

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkereste társaságunkat, és megjelölt elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

– minden hozzá beérkezett e-mailt az személyes adatokkal együtt az adat közléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: FÁBSICS KÁLMÁN, Székhely: 8380 Hévíz, Dr. Babocsay utca 32.

Adószám: 74813997-1-40  |  NTAK regisztrációs sz.: EG 20001894 – MAGÁNSZÁLLÁSHELY

E-mail: kfabsits@gmail.com  | TEL: 06302737254  | Honlap: https://fabsits.hu   

A szálláshely működést bejegyző szerv neve: A Hévíz Város Jegyzője.

Címe: 8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 1. Telefonszám: 83/500-851

A szálláshely-üzemeltetési engedély száma: 1473/2010 

 Weboldal és tárhely kezelő: W3Host Kft. 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.

2. A kezelt személyes adatok köre

     2.1 A regisztráció során, ill. az érkezéskor a foglalónak kötelezően meg kell adni a személyes adatokat.  Tételesen sorolja fel, melyek azok a személyes adatok, amelyeket a regisztráció, ill. érkezése során elkérnek.

– Vezeték és keresztnév, E-mail cím, Telefonszám, Lakcím, Gazdasági társaság esetében a Cégnév és Székhelye, Bankkártya adatai, Szép-kártya adatai, Születési idő, ill. helye, a foglalt szállás neve, érkezés és elutazás napja, kísérő adatai, fizetési módja, személyi igazolvány száma.

A kezelt személyes adatokat az Érintett szálláshely/apartmanok weboldalán, online foglalás rendszerében, foglalás, ill. ajánlatkérés során, továbbá a szálláson a bejelentkezésekor egy nyomtatott bejelentő lap kitöltése útján bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

 • Az adatkezelés célja és jogalapja

A személyes adatok kezelése a szállásfoglalásra irányuló szerződés, azaz Szerződés ennek megkötésének előkészítése és teljesítése érdekében szükséges. A részleteit az ÁSZF és abban hivatkozott dokumentumok rögzítik.

 • Az online szállásfoglalással összefüggő adatkezelés

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít online foglalásra annak érdekében, hogy a Foglaló gyors, kényelmes és költségmentes módon foglalhasson szobáink / apartmanjaink egyikébe.

 • Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása.

A jelen tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatai jelen pont szerint kezeléséhez.

 • További adatfeldolgozó a fizetési tranzakciókhoz szükséges,

adat kommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között. A tranzakciók visszaigazolása és a felhasználok védelme érdekében. A felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

OTP Mobil Szolgáltató Kft 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32

Az adatszolgáltatás megtagadásának következménye: Szerződés megtámadása!

 • Érkezés előtt és Bejelentkezés:

Online bejelentkezési lehetőséggel igyekszünk segíteni a vendégeket az utazásuk előkészítésében és lerövidíteni a bejelentkezéssel töltött időt érkezéskor, ezért érkezésük előtt egy ún. pre-arrival e-mail küldünk nekik a szállással, a program lehetőségekkel kapcsolatos információkról.

 • Cookie kezelés

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében. Célja, a web analitikai mérések és személyre szabott kiszolgálás. Ehhez az érintett hozzájárul.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, ill. letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. = Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

      2.2 Telefonos szállásfoglalással kapcsolatos adatok kezelése

A szálláshely üzemeltető apartmanjait telefonon is értékesítheti, melyet követően írásos megrendelést kér a vendégtől. A telefonon keresztül rögzített foglalásokat a saját foglalási szoftverében rögzíti a foglaló adataival együtt az érintett hozzájárulásával.

 • A levelezéssel kapcsolatos adatok kezelése

Az adatkezelő által használt e-mail címeken tartja a kapcsolatot a vendégekkel, érdeklődőkkel.

 • Fizetés során történt adatok kezelése

Készpénzzel, átutalással, SZÉP kártyával, Erzsébet utalvánnyal, ill. bankkártyával fizethetnek a vendégek. Célja, az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó számla kiállítása.

3. Technikai adatok

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.  Az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4. Az Érintett hozzájárulása

A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása, önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása alapján történik az összes pontban.

5. Törléshez való jog „elfeledtetés”

Az Érintett a törléshez kapcsoló kérelmét írásban köteles előterjeszteni és megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván törölni.  Ezután a törlés megtörténik, a többi adatkezelőt is értesítve és erről tájékoztatást kap.

Az adatkezelő nem köteles a személyes adatokat törölni, ha az adatkezelés szükséges:

 • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 • a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személy adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez.
 • közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához.
 • a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6. Helyesbítési jog

Az Érintett jogosult, a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérni, amennyiben az adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni.

Az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, ill. hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a teljes adatról tájékoztatni. Az Adatkezelő köteles késedelem nélkül helyrehozni a helyesbítést és tájékoztatni az érintett feleket.

7. Tiltakozáshoz való jog

 Az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai nincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog gyakorlása. Az érintett jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait. Kivéve: ha azt nem kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek.

8. Tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés esetén

Az Érintett az Adatkezelő által folytatott direkt marketing tevékenység esetén jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése esetén. Így az Érintett adatait az Adatkezelő ezen célból tovább nem kezelheti. Társaságunknak nincs ilyen jellegű tevékenysége!

9. Jogorvoslathoz való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő által a személyes adatainak kezelését megsérti, jogorvoslattal élhet:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

http.//naih.hu/ 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +3613911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga, az Érintett, panasztételi jogától függetlenül bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogát.

http://birosag.hu/torvenyszekek lakóhelyéhez legközelebbi törvényszék előtt indíthatja el az eljárást.

10. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintett a honlapon való közzététel útján a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal értesíti.

Ezen tájékoztató másolása, illetve felhasználása üzleti célból szigorúan tilos!

 

HÉVÍZ, 2021.03.01.

Fábsics Kálmán és Fábsicsné Nagy Erika